تابلو برق فشار ضعیف (LVS)

به تابلو برق هایی که تا محدوده ۴۰۰ ولت را تغذیه کند تابلو برق فشار ضعیف می گویند.

اجزای داخلی شامل رله ها، سوئیچ ها، کلید ها و… می باشد که در داخل سازه استفاده می شود.

هر قسمت وظیفه خود را دارد و به دلیل این که در داخل فلز محصور شده است، خطرات ناشی از برق گرفتگی را محدود می کند.

مصرف این نوع تابلوها بیشتر در مشاعات ساختمان ها، کارگاه ها و… می باشد.

 

انواع:

  • تابلو برق کنترل و حفاظت
  • تابلو برق پیانویی
  • تابلو برق سوئیچینگ و پیانویی
  • تابلو برق موتور
  • تابلو برق پاور
  • تابلو برق توضیع
  • تابلو برق PLC