تابلو برق فشار متوسط (MVS)

تابلو برق هایی که تا محدوده ۶۰۰ ولت الی ۶۹ کیلو ولت را تغذیه می‌کنند تابلو فشار متوسط می‌گویند که در داخل و خارج از سازه استفاده می شود.
اجزای داخلی شامل ترانس ها، فیوزها، قطع کننده ها، کلید ها و… می باشد. مصرف این تابلوها بیشتر در تاسیسات اصلی و به طور متوسط یا بزرگ میباشد.

 

انواع:

  • تابلو برق زیر سطحی
  • تابلو برق متال کلد
  • تابلو برق مقاوم در برابر قوس
  • تابلو برق عایق
  • تابلو برق 33 کیلووات
  • تابلو برق 20 کیلووات
  • تابلو برق 11 کیلووات
  • تابلو برق 6 کیلووات